Đứt Cáp quang AAG tháng 5

Cáp biển AAG lại đứt vào ngày 14/5 – Internet Quốc tế chậm rõ rệt

Đứt Cáp quang AAG tháng 5, trước đó đã đứt vào 2/4 Sự cố khiến việc truy cập các dịch vụ quốc tế như Gmail, YouTube, Facebook,… khó khăn thấy rõ. Sự kiện: Đứt Cáp Quang   Sáng 15/5, thông tin từ một nhà cung cấp dịch vụ internet tại Việt Nam cho biết, tuyến cáp quang biển …

Cáp biển AAG lại đứt vào ngày 14/5 – Internet Quốc tế chậm rõ rệt Read More »